8/15 Návrh zákona o dani z hazardních her; T: 24. 2. 2015

Návrh zákona o dani z hazardních her tvoří spolu s (i) návrhem zákona o hazardních hrách a (ii) návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her, jeden celek. Uvedené zákony představují novou komplexní právní úpravu trhu s hazardními hrami.

Samotný návrh zákona o dani z hazardních her vychází z dosavadní právní úpravy tzv. odvodu z loterií a jiných podobných her, avšak přináší významné změny. Základními cíli nové právní úpravy jsou navýšení příjmů státního rozpočtu a omezení škodlivých společenských důsledků, které s sebou provozování hazardních her nese. Změny obsažené v návrhu zákona směřují především ke zvýšení zdanění hazardu, k čemuž se vláda zavázala v koaliční smlouvě a Programovém prohlášení vlády, a reagují na otevření trhu s hazardními hrami subjektům se sídlem v zahraničí a na rostoucí využívání internetu v této oblasti.

Navrhované sazby daně z hazardních her pro jednotlivé dílčí základy daně z hazardních her jsou vyšší než sazby stávajícího odvodu z loterií a jiných podobných her. Nejvyšší sazba daně z hazardních her činí 35 % a bude aplikována na dílčí základ daně z technické hry. Rovněž je navrženo zvýšení pevné sazby daně z technické hry na dvojnásobnou výši, a to z důvodu očekávaného snížení počtu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení v důsledku nové právní regulace hazardních her. Sazba ve výši 30 % se navrhuje pro dílčí základ daně z živých her, loterií a bing. Nejnižší sazbou daně z hazardních her ve výši 25 % jsou zatíženy dílčí základy daně z kursových sázek a tombol (s herní jistinou převyšující 75 000 Kč).

 

Související soubory

/jak-na-