8/13 Návrh nařízení vlády o bližších požadavcích na jednoznačné označování výbušnin; T: 30.1.2013

Přijetím navrhované právní úpravy bude dosaženo úplné transpozice směrnic 2008/43/ES a 2012/4/EU do právního řádu České republiky a naplnění zmocnění obsažených v ustanovení § 1 odst. 4 a § 2 odst. 6 zákona č. …/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, které vydání nařízení vlády předpokládají.

Navrhovanou právní úpravou budou dotčeny právnické a podnikající fyzické osoby nakládající s výbušninami. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vyrábějícím a dovážejícím výbušniny stanoví nařízení vlády způsob připojování jednoznačného označení k výbušninám pro účely jejich sledovatelnosti. Všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám nakládajícím s výbušninami pak poskytne výčet specifických druhů výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost. Lze předpokládat, že v prvním identifikovaném případě se navrhovaná právní úprava dotkne zhruba 30 aktivních subjektů a ve druhém pak zhruba 250 aktivních subjektů.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/