81/17 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů r. 2016; T: 1.6.2017

V roce 2016 bylo uvolněno ze státního rozpočtu na Program EFEKT celkem 30 mil. Kč. Tato částka byla navýšena o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 8,207 mil. Kč a následně byl rozpočet programu dodatečně navýšen o 50 mil. Kč zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MPO z výnosů z prodeje emisních povolenek za rok 2014. Zapojení těchto nároků schválila vláda spolu s návrhem znění programu EFEKT na rok 2016. Celkový rozpočet programu na rok 2016 byl tedy ve výši 88,207 mil. Kč.

Celkem bylo přijato 538 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 312 žádostí bylo podáno do investičních aktivit a 226 žádostí do neinvestičních aktivit. Výběr akcí vhodných k dotační podpoře provedla hodnotitelská komise jmenovaná náměstkyní ministra průmyslu a obchodu sekce energetiky. Podpořeno bylo celkem 188 projektů, z toho 53 investičních a 135 neinvestičních projektů, což je 34 % z přijatých žádostí. Realizace podpořených akcí vyvolala celkovou investici téměř 146,276 mil. Kč.

Díky navýšení rozpočtu programu o 50 mil. Kč bylo možno podpořit 53 investičních projektů částkou 57,899 mil. Kč. Jejich realizací došlo k úspoře energie ve výši 13,896 tis. GJ/rok.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/