81/14 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013; T: 13.6.2014

Zpráva také monitoruje pokročilou fázi přípravy nového programovacího období kohezní politiky 2014–2020, konkrétně nového Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem je kontinuálně posilovat konkurenceschopnost a ekonomickou výkonnost malých a středních podnikatelů založenou především na využívání a rozvoji inovačního potenciálu, na znalostech a vzdělávání, snižování energetické náročnosti a internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a trhů třetích zemí.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/