81/10 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009; T: 12.4.2010

Vláda svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004 schválila Národní strategii bezpečnosti silničního provozu (dále jen Strategie), v níž byly stanoveny základní opatření směřující ke zlepšení situace v oblasti BESIP do roku 2010.

Pro vyhodnocení plnění Strategie za rok 2009 byla opět použita forma internetového formuláře, která se osvědčila již v letech 2007 a 2008 a usnadnila činnost nejen jednotlivým subjektům, které podávají zprávu o plnění, ale i Ministerstvu dopravy, které je zodpovědné za celkové vyhodnocení. Zvolená objektivní forma sběru a vyhodnocení podkladů odhalila, že u řady subjektů, které mají odpovědnost za plnění některých dílčích opatření neexistuje cílené plnění těchto opatření prostřednictvím plánovaných kroků, které mohou být zpětně vyhodnoceny, ale spíše dochází k hledání jednotlivých aktivit, které jsou prezentovány jako příklady plnění.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/