81/23 Novela vyhl. č. 355/2006 Sb., o registraci, provozu a testování historických a sport. vozidel;T:30.5.2023

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 355/2006 Sb. je zapracování změn v navržené novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kdy od 1. 9. 2023 dojde ke změně dosud platné lhůty dvou let pro platnost testování historického vozidla na historickou původnost na pět let, dosavadní druhá část krajského testování historického vozidla bude nahrazena technickou prohlídkou historického vozidla na STK a výsledek technické prohlídky bude platit po dobu platnosti výsledku testování na historickou původnost vozidla. Rovněž budou provedeny změny v úpravě tiskopisů žádostí v přílohách vyhlášky, souvisejících se zrušením technického průkazu vozidla od 1. 1. 2024.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 5. 2023.