81/22 Novela vyhl. č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel; T:1.6.2022

Předmětem návrhu je jednak zavedení speciálních hmotnostních a rozměrových limitů pro vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany a dále implementace ustanovení nařízení EP a Rady (EU) 2019/1242, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES ve vztahu ke změně směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/