81/21 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; T:25.6.2021

Cílem návrhu je transpozice směrnice (EU) 2017/2397 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a směrnice (EU) 2020/12, kterou se doplňuje směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti. V souladu s právem EU návrh stanoví nové požadavky na minimální věk a odbornou a zdravotní způsobilost členů posádek plavidel.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 6. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/