81/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků SFRB formou úvěru na podporu výstavby; T: 21. 7. 2020

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí.

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 21. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře.

 

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/