81/18 Návrh vyhlášky o tabákových nálepkách; T: 17.8.2018

Ministerstvo financí předkládá návrh vyhlášky o tabákových nálepkách, který je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem navrhované vyhlášky je úprava technických a provozních aspektů značení tabákových výrobků tabákovou nálepkou a zahrnuje rovněž podrobnosti ke způsobu objednávání tabákových nálepek (formulář objednávky tabákových nálepek) a jejich odběru, podrobnosti ke způsobu evidence (formulář pro evidenci tabákových nálepek), inventuru tabákových nálepek nebo způsob vracení tabákových nálepek.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/