80/17 NV o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů; T: 7.6.2017

Novelou zákona o obalech č. 149/2017 Sb. bylo zavedeno ohlašování údajů z evidencí vedených autorizovanou společností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) nebo datové schránky ministerstva. Důvodem byla nutnost sjednotit způsob ohlašování údajů z evidence obalů pro všechny povinné osoby podle zákona o obalech, a to samostatně plnící povinné osoby a autorizované obalové společnosti. Tím bude rovněž zajištěno potřebné shromažďování souhrnných údajů v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady v systému ISOH. Autorizovaná obalová společnost dosud postupovala při ohlašování údajů z evidence pouze podle přílohy č. 4 zákona o obalech.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/