80/16 Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016); T: 13.4.2016

Rok 2015 byl z hlediska fiskální politiky charakteristický několika významnými skutečnostmi. Jde především o růst investic vládního sektoru (cca 30 %), který byl největší od roku 1995, a dosahování záporných výnosů u aukcí státních dluhopisů. I přes významná výdajová opatření (např. investiční činnost, navýšení platů ve veřejné správě, mimořádná valorizace důchodů) bylo díky vysokému nárůstu daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (95 mld. Kč v akruálním vyjádření) dosaženo v roce 2015 saldo sektoru vládních institucí ve výši -0,4 % HDP. Jedná se o nejnižší deficit sektoru vládních institucí v historii ČR. Strukturální saldo je v roce 2015 na úrovni -0,3 % HDP, čímž ČR předčila svůj střednědobý rozpočtový cíl, který je pro ČR stanoven v podobě strukturálního salda ve výši -1,0 % HDP. Pro rok 2016 očekáváme saldo vládního sektoru na úrovni -0,6 % HDP, v letech 2017–2019 pak odhadujeme jeho výši na -0,5 % HDP. Hodnota strukturálního salda je pro rok 2016 očekávána na -0,6 % HDP, v letech 2017–2019 by měla setrvat na úrovni střednědobého rozpočtového cíle. V důsledku pokračování v efektivním řízení likvidity státní pokladny a ekonomickému růstu poklesl v roce 2015 dluh sektoru vládních institucí na 41,1 % HDP. V letech 2013–2015 tak poklesl dluh vládního sektoru o cca 4 p. b. V dalších letech očekáváme jeho další pokles až na 39,3 % HDP v roce 2019.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/