80/15 Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství; T: 15.5.2015

V odvětví přepravy a distribuce plynu (tj. správa plynárenských soustav a poskytování dopravních cest a kapacit, nikoli vlastní obchod s plynem) existují na vymezených územích přirozené monopoly několika málo podnikajících společností. Vzhledem k tomu, že v takovém prostředí není možné nebo hospodárné zajistit účinné konkurenční prostředí, je nutné rovnovážného stavu mezi provozovateli soustav a zákazníky dosáhnout cestou autoritativní regulace.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/