80/11 NV o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti; T: 26.4.2011

Novela vyhlášky č. 233/2009 S. reaguje na změny provedené na na úrovni zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v souvislosti s implementací směrnice UCITS IV (namísto „náležitostí žádostí a jejich příloh“ má vyhláška stanovit „tiskopisy žádostí a obsah jejich příloh“) a rozšíření materie, která má být vyhláškou provedena (např. možnost vzniku podřízených standardních fondů, registrace další podnikatelské činnosti investičních společností). Dosavadní úprava obsažená ve vyhlášce č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, která není dotčena připravovanými změnami zákona, se věcně přejímá a doplňuje o několik upřesňujících změn, které vyplývají ze zkušeností z aplikace dosavadních předpisů. Dále bylo přistoupeno ke sjednocení úpravy u identických typů žádostí (nabývání kvalifikované účasti či schvalování vedoucích osob) s úpravou ve vyhlášce č. 233/2009 Sb.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/