80/23 Analýza k možnostem odčerpávání nelegálně nabytého majetku; T:22.5.2023

Cílem analýzy je prozkoumat možnosti rozšíření zákonných nástrojů umožňujících odčerpávání zajištěného majetku i u těch případů, kde není jasně prokázáno, z jakého konkrétního zdrojového trestného činu pochází nelegální výnos, a navrhnout možná legislativní řešení umožňující efektivní odčerpávání nelegálně získaného majetku.

Analýza vychází ze Zprávy o druhém kole procesu národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu schválené usnesením vlády č. 616 č ze dne 12. července 2021 a navazujícího Akčního plánu prevence a boje proti praní peněz a financování terorismu schváleného usnesením vlády č. 598 ze dne 14. července 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 5. 2023.