80/22 Implementace agend financování udržitelnosti a taxonomie EU pro udržitelné investice v ČR; T:25.5.2022

Agendy politiky financování udržitelnosti vznikají postupně od roku 2018 v návaznosti na politiky EU a byly dosud pokryty standardními procesy ve státní správě a v rámci stávajících kapacit. S ohledem na nárůst komplexnosti a zásadních dopadů těchto agend je však současný stav vyhodnocen jako akutně nedostatečný a jsou navrhována opatření a další postupy.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 25. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/