80/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spolupráci České republiky s Evropským úřadem pro boj proti podvodům; T:24.6.2021

Návrh zákona se předkládá z důvodu zajištění řádné aplikace, výkonu a dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Návrh obsahuje novely těchto zákonů:
1) zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
2) zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
3) zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
4) zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 6. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/