80/20 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. T: 29. 7. 2020

Jedná se o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizaci úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování, právní úpravu podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy tzv. udržitelného financování a harmonizaci a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding).

Návrh zákona má za cíl implementovat evropské právní předpisy související s dokončením projektu unie kapitálových trhů.

 

Připomínky zasílejte na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 29. 7. 2020 prostřednictvím přiloženého formuláře.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/