80/19 Novela zákona o státním zastupitelství; T: 12.7.2019

Bezesporu hlavním cílem předkládaného návrhu je docílit změny právní úpravy postavení vedoucích státních zástupců, u kterých je ohledem na snahu o zvýšení jejich nezávislosti, na snahu eliminovat riziko možného vnějšího ovlivňování zejména ze strany exekutivy a na snahu o zajištění transparentnosti jejich výběru zaváděno funkční období vedoucích státních zástupců, povinná výběrová řízení a odvolatelnost pouze v rámci kárného řízení; zároveň dochází i k zavedení jejich kárné odpovědnosti pro kárné provinění vedoucího státního zástupce (odlišné od kárného provinění státního zástupce).

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/