8/23 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030;T:31.1.2023

Jedná se o resortní Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030, který bude realizován formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Předkládaný Program navazuje na běžící Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 1. 2023.