8/22 Novela vyhl. č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah;T:11.2.2022

Cílem navrhovaných úprav je reagovat na nové znění zákona o dráhách. Návrh novely zohledňuj jednak změny provedené na zákonné úrovni, a to jak z věcného, tak terminologického hlediska a jednak aktualizuje některá zastaralá ustanovení podle současného stavu užívaných technologií a dle požadavků z aplikační praxe. Z obsahového hlediska je navrhována prováděcí právní úprava zejména ve vztahu k zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy, včetně požadavků na technické, provozní a organizační řešení bezpečného provozu metra v automatickém režimu, který nevyžaduje přítomnost strojvedoucího ve vlakové soupravě.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 2. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/