8/21 Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích; T:12.2.2021

Navrhuje se k provedení zákona o zdravotnických prostředcích. Ve vyhlášce budou dle zákonného zmocnění specifikovány odborné úkony, za které budou požadovány náhrady výdajů, způsob stanovení výše náhrad výdajů, jejich maximální výše a výše záloh, to vše v rámci jednotlivých činností.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 12. 2. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/