8/19 NV o archivnictví a spisové službě; T: 29.1.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, obsahuje novelu vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a novelu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. Návrhem vyhlášky se vyhláška č. 645/2004 Sb. a vyhláška č. 259/2012 Sb. uvádí zejména do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zvyšuje se ochrana osobních údajů, které jsou obsahem archiválií a v případě novely vyhlášky č. 259/2012 Sb. se upravuje vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, přičemž tato změna souvisí s pokračující digitalizací veřejné správy.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/