79/17 NV o zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu; T: 31.5.2017

Obsahově je návrh vyhlášky rozdělen do čtyř částí. První část se věnuje rozsahu herních a finančních dat a parametrům vzdáleného přístupu. V rámci jednotlivých ustanovení této části je konkretizována povinnost provozovatele zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, vzdálený přístup k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech (dále jen „vzdálený přístup“). V době účinnosti loterního zákona byl způsob evidence herních a finančních dat a jejich předávání příslušným orgánům nejednotný a vycházel z poměrně neurčité podmínky stanovené v povolení k provozování. Od účinnosti zákona o hazardních hrách jsou tyto požadavky součástí základního povolení, nicméně pro zajištění vyšší právní jistoty provozovatelů hazardních her má být v souladu se zmocňovacím ustanovením tato oblast upravena vyhláškou. Návrh vyhlášky v této oblasti tedy přebírá současnou správní praxi, která je obsažena ve vydávaných základních povoleních.