79/16 Iniciativa Průmysl 4.0; T: 18.4.2016

Iniciativa Průmysl 4.0 reflektuje situaci, kdy průmysl a celá ekonomika procházejí zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Řada vyspělých zemí již příležitosti a hrozby těchto změn zachytila a přistoupila k podpoře dedikovaných programů a systémových opatření. Česká republika na tyto trendy musí reagovat také, protože skýtají obrovské příležitosti z pohledu udržitelnosti a zvýšení produktivity průmyslové výroby a služeb a potažmo poptávky po kvalifikované práci. V opačném případě hrozí České republice ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady nejen na zaměstnanost a produktivitu, ale celý rozvoj společnosti.

Iniciativa Průmysl 4.0, kterou MPO připravilo na základě výstupu z uvedeného expertního týmu, je iniciativou pro místní podmínky zejména průmyslových firem. Česká republika z ní musí vytěžit maximum. Usilujeme ale také o to, aby podniky využívaly možností a výhod Průmyslu 4.0 a tím také získávaly výhodu na mezinárodním trhu. Iniciativa Průmysl 4.0 má ukázat, kam směřuje perspektiva integrálního propojování komunikace a virtuálního světa, výroby a obchodu, a měla by sjednotit politiky jednotlivých resortů a sociální partnery tak, aby společnost na to byla skutečně připravena.

Související soubory

/jak-na-