79/15 NV o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu; T: 15.5.2015

Cílem návrhu vyhlášky je stanovení vstupních parametrů do výpočtu cen za činnosti operátora trhu (v elektroenergetice cena za činnost zúčtování, cena za činnost organizace trhu, cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů a cenu za činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje a v plynárenství cena za činnosti operátora trhu) tak, aby pokrývaly oprávněné náklady operátora trhu tak, jak stanovuje § 19a, odst. 4, energetického zákona.

Dalším sledovaným záměrem rozdělení jednotlivých činností operátora trhu na jednotlivé oblasti jeho působnosti a stanovení korespondujících cen, jak je uvedeno v předchozím odstavci, aby nedocházelo ke křížovým dotacím jednotlivých činností.

Související soubory