79/13 Zákon o ochraně státních hranic ČR; T: 30.5.2013

Navrhovaný zákon upravuje podmínky pro určení mezinárodního statusu letiště a povinnosti provozovatelů letadel a letišť, a to z hlediska ochrany hranic. Dále zákon upravuje pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Zároveň zákon upravuje přestupky a správní delikty související s ochranou hranic.

Ve vztahu k podnikatelskému prostředí, konkrétně k provozovatelům mezinárodních letišť, zákon oproti stávající právní úpravě zakládá povinnost vybavit letiště, která ročně odbaví 5 000 a více cestujících na vnějších letech, místností pro osoby, kterým byl odepřen vstup. Pro letiště, která touto místností zatím nedisponují, bude znamenat naplnění této povinnosti jednorázový finanční výdaj v řádech stovek tisíc Kč.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/