79/10 Návrh Zásad realizace programů průmyslové spolupráce; T: 12.4.2010

Nejvýznamnější změnou ve srovnání s nyní platnou offsetovou metodikou je nemožnost požadovat ani akceptovat od zahraničního dodavatele hodnotu Programu vyšší než 100 % hodnoty dodávky bez DPH v souladu s Kodexem chování v offsetech, ke kterému ČR přistoupila.

Další významnou změnou je zvýšení limitů pro povinnost zadavatele stanovit Program jako podmínku účasti ve veřejné soutěži na dodávku zboží, služeb a stavebních prací zejména pro obranné a bezpečnostní účely, financovaných ze státního rozpočtu České republiky z 0,5 mld. na 1 mld. Kč v případě finální dodávky od zahraničního dodavatele, resp. z 0,25 mld. na 0,5 mld. Kč v případě zahraničních subdodávek pro tuzemské finální dodavatele. Tato změna vychází z poznatku, že nákup zboží pro obranné a bezpečnostní účely v hodnotě vyšší než 0,5 mld. a nižší než 1 mld. Kč se v celé historii offsetů v ČR uskutečnil jen jednou a efekty z takto vzniklého Programu byly, ve srovnání s náklady (včetně administrativních na straně dodavatele i českého odběratele) neadekvátní. Předkládaný návrh obsahuje větší množství dalších procesních, terminologických i formálních změn, které jsou navrženy v duchu výše uvedených důvodů.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/