79/22 Novela z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; T:19.5.2022

Cílem úpravy je především zjednodušení administrace příspěvku na bydlení a zpřesnění podmínek pro dávku mimořádná okamžitá pomoc.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 5. 2022 do 15h.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/