79/20 Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce; T: 17. 7. 2020

Předložený návrh nařízení vlády nově stanovuje, že maximální částka činí 13 600 Kč (zvýšení o 800 Kč) – varianta 1 nebo 13 900 Kč (zvýšení o 1 100 Kč) – varianta 2, a to od 4. kalendářního čtvrtletí roku 2020.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 7. 2020.