79/18 Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023; T: 8.8.2018

Jedná se o strategický dokument nelegislativní povahy, jehož cílem je šíření povědomí o CSR, která je organizacemi aplikována nad rámec jejich zákonných povinností.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/