78/17 NV o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích; T: 29.5.2017

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, dospěl Energetický regulační úřad k závěru, že je nezbytné do vyúčtování doplnit tyto náležitosti:

1. Identifikace smlouvy, na základě které je vyúčtování provedeno – číslo smlouvy, datum uzavření smlouvy a údaj o tom, na jakou dobu je smlouva uzavřena,

2. Datum zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka,

3. Datum ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, a vymezení doby, ve které je zákazník oprávněn učinit projev vůle směřující k bezplatnému ukončení smlouvy, je-li sjednána.

Návrh vyhlášky zavádí nové náležitosti vyúčtování, tudíž předpokládá nutnost přenastavení systémů a tedy finanční zátěž pro soukromé subjekty, na které se změna vyhlášky vztahuje. Jedná se však o údaje vyplývající přímo či nepřímo ze smlouvy o dodávce a o dodávce samotné, které již musí být v systémech jednotlivých dodavatelů zadány. Přenastavení systémů tak bude spočívat pouze v tom, že se na vyúčtování budou generovat další údaje o dodávce, které se již v těchto systémech nacházejí, a tudíž Energetický regulační úřad předpokládá nutnost pouze minimálního zásahu a s tím spojené minimální náklady adresátů předkládané právní normy.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/