78/16 Návrh Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 11.4.2016

Program je členěn na šest interaktivních podprogramů, které tvoří logické celky naplňující tři vzájemně se doplňující a na sebe navazující cíle. Podprogramy INTER-A, INTER-C a INTER-T sjednocené pod CÍL 1 a nahrazující programy KONTAKT II, GESHER/MOST, COST CZ a podprogram INFRA programu INGO II podpoří účast v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, zapojení českých výzkumných pracovišť do evropského programu COST, mezinárodních projektů prováděných v centrech excelence v zahraničí a bilaterální spolupráci s nečlenskými státy Evropské unie.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/