78/15 NV o regulačním výkaznictví; T: 15.5.2015

Skupinou dotčenou navrhovanou právní úpravou jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence udělené rozhodnutím Úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, obchod s elektřinou, uskladňování plynu, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a činnosti operátora trhu, na které právní úprava dopadá zejména z pohledu regulace jejich podnikání.

Cílem návrhu novely vyhlášky o regulačním výkaznictví je zejména sladit vykazovací povinnost jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy, a to energetickým zákonem, zákonem o podporovaných zdrojích energie, vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství, vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Dalším sledovaným záměrem je začlenit do vyhlášky některé výkazy, které již byly v předchozím období regulovanými subjekty vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů, a které Energetický regulační úřad potřebuje pro účely regulace v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/