78/14 Novela zákona o investičních pobídkách; T: 24.6.2014

Dne 1. července 2014 mají nabýt účinnosti nová pravidla, jimiž se Evropská komise řídí při posuzování slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem. S ohledem na významné změny pro oblast regionální investiční podpory je nezbytné přizpůsobit systém investičních pobídek podle nových evropských podmínek, a to buď v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách, anebo podle Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020.

Zásadní změnou je, že v oblasti regionální investiční podpory, stejně jako v některých dalších oblastech podpory, bude použitelnost blokové výjimky bez dalšího posuzování Evropské komise omezena pouze na režimy podpory s ročním objemem veřejné podpory do 100 mil. EUR (Evropská komise nově připustila možnost navýšení tohoto limitu na 150 mil. EUR). Dále obecné nařízení o blokových výjimkách nebude nově umožňovat podporu velkých investic se způsobilými náklady nad 100 mil. EUR.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/