78/13 Zákon o pobytu cizinců na území ČR; T: 30.5.2013

Hlavním cílem nové právní úpravy je vytvořit jednodušší, kompaktnější a uživatelsky přehlednější právní normu v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Ke zjednodušení přispěje zejména oddělení právní úpravy vstupu a pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků od úpravy vstupu a pobytu občanů třetích zemí, odstranění ustanovení, která svou povahou patří do jiných právních předpisů (např. do zákona o ochraně státních hranic), a dále těch ustanovení, která mohou být obsažena v prováděcích či interních předpisech. Dochází k obnovení přehledné systematiky právní úpravy, která byla v současném zákoně o pobytu cizinců v průběhu dekády narušena nutností implementace mnoha unijních předpisů a zjednodušení celého procesu imigrace ku prospěchu jak cizinců, tak subjektů, v jejichž zájmu je příjezd a pobyt cizinců na území České republiky; je předpokládána vyšší odpovědnost jak cizince, tak zejména subjektů, které mají zájem na příjezdu a pobytu cizinců v České republice.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/