78/10 Národní strategie finančního vzdělávání; T: 12.4.2010

Ministerstvo financí (dále jen „MF“) je státním orgánem odpovědným za ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dle Rámcové politiky MF v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, schválené tímto rezortem, je finanční vzdělávání jedním ze třech základních pilířů aktivit v předmětné oblasti. Z tohoto důvodu byla připravena Strategie finančního vzdělávání, která byla v roce 2007 schválena vedením rezortů financí a školství a jejíž implementace stále probíhá. Zmíněná strategie z roku 2007 však nebyla předložena vládě a není tedy strategií národní.

Strategie finančního vzdělávání z roku 2007 obsahově odpovídá doporučením mezinárodních organizací ohledně národních strategií. Proto byla zmíněná strategie aktualizována a připravena k předložení vládě jako Národní strategie finančního vzdělávání (dále jen“Národní strategie“).Z implementace změn přijatých v důsledku plnění úkolů a úloh obsažených v Národní strategii budou těžit všichni účastníci finančního trhu (poskytovatelé finančních produktů a služeb, profesní asociace, stát, spotřebitelé a další subjekty), pozitivní dopady je možné očekávat zejména v oblasti posílení postavení občana jako spotřebitele na finančním trhu a zvýšení konkurenceschopnosti finančních institucí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/