78/23 Návrh zákona o sociálním podniku; T:5.6.2023

Návrh zákona je připraven zejména s ohledem na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se specifickými potřebami, kterým, narozdíl od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, není právními předpisy přiznána žádná podpora při zaměstnávání těchto osob. K cíli v podobě prosazení zákona o sociálním podnikání se přihlásila vláda ve svém programovém prohlášení.

Navrhovaná právní úprava zavádí do právního řádu ČR pojem „sociální ekonomika“, stanoví její obecnou charakteristiku a některé dílčí znaky. Stanoví, že subjektem sociální ekonomiky jsou sociální podniky obecně a registrované sociální podniky, jimiž se předkládaná právní úprava dále zabývá. Kromě charakteristiky sociálního podniku návrh zákona přináší zejména definici registrovaného sociálního podniku, jeho charakteristiku a dělení na jednotlivé druhy, neboť právní řád ČR doposud regulaci sociálního podnikání, jakož i stanovení práv a povinností sociálních podniků, neobsahuje.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 6. 2023.