78/22 Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení; T:19.5.2022

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony je motivovat zaměstnavatele prostřednictvím slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k tomu, aby vytvářel větší počet pracovních (služebních) míst na kratší pracovní (služební) dobu pro osoby, které z důvodu různých životních situací zpravidla nemohou pracovat po stanovenou týdenní pracovní dobu, a považoval tak tyto osoby za více preferované při obsazování pracovních (služebních) míst na kratší pracovní (služební) dobu.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 19. 5. 2022.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/