78/18 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017; T: 30.7.2018

Předkládaná Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017 informuje o vývoji malého a středního podnikání, o realizaci programů podpory v tomto roce, o počtu a výši podpořených projektů v jednotlivých programech a o jejich předpokládaných přínosech pro národní hospodářství.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/