77/09 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015; T: 20.4.2009

Pro přípravu návrhu NP VaVaI byly kromě řady zahraničních i domácích dokumentů využity i účelově připravené studie Technologického centra AV ČR:

 • Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR
 • Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací

Řídící skupina pro přípravu návrhu NP VaVaI zajistila i návaznost návrhu na Bílou knihu terciárního vzdělávání a připravovanou Reformu terciárního vzdělávání. Návrh přihlíží i k závazným a doporučujícím dokumentům orgánů Evropské unie, včetně závěrů Rady Evropy pro Konkurenceschopnost k dokumentu „Vize 2020 pro evropský výzkumný prostor“. V návrhu byly využity i poznatky z aktivit pořádaných v oblasti VaVaI v souvislosti s českým předsednictvím EU.

Zvláštní pozornost byla věnována i operačním programům podílově financovaným ze strukturálních fondů EU, které výrazně ovlivní základnu VaVaI v ČR a její rozvoj.

Do souboru priorit jsou zařazeny následující směry výzkumu:

 • Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Energetické zdroje
 • Materiálový výzkum
 • Konkurenceschopné strojírenství
 • Informační společnost
 • Bezpečnost a obrana

Navýšení výdajů na výzkum a vývoj v důsledku NP VaVaI povede k efektivnějšímu rozdělování prostředků a jejich lepšímu využití, což se projeví v kvalitě dosahovaných výsledků.. Realizace předloženého návrhu bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí. Přijetí návrhu nebude mít vliv na rovné postavení mužů a žen.

 

Odůvodnění

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

 1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
 2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
 3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/