77/08 Zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech dítěte; T: 11.6.2008

Česká republika je smluvní stranou Úmluvy OSN o právech dítěte (dále jen „Úmluva“), kterou bývalá Česká a Slovenská Federativní Republika byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. září 1990. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku (dále jen „ČSFR“) vstoupila v platnost dnem 6. února 1991. Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb. Česká republika sukcedovala ke dni 1. ledna 1993 do závazků vyplývajících z Úmluvy pro bývalou ČSFR.

Třetí a čtvrtou periodickou zprávu o plnění závazků plynoucích z Úmluvy OSN o právech dítěte a Informaci o naplňování Opčního protokolu o zapojování děti do ozbrojených konfliktů (včetně informace o opatřeních směřujících k naplňování závěrečných doporučení) předkládá Česká republika v souladu s čl. 44 Úmluvy a v souladu se závěrečnými doporučeními Výboru, která vyplynula z projednání Druhé periodické zprávy České republiky (CRC/C/83/Add.4) na 852. a 853. schůzi Výboru dne 24. ledna 2003 (CRC/C/SR.852-853) a na 862. schůzi Výboru konané dne 31. ledna 2003, kde Výbor přijal Závěrečná doporučení (CRC/C/15/Add.201). Usnesením ze dne 10. září 2003 č. 898 + 2P k těmto závěrečným doporučením uložila vláda zmocněnci pro lidská práva předložit vládě do 31. března 2008 návrh Zprávy. OSN přijala harmonizované pokyny pro předkládání zpráv o plnění mezinárodních dokumentů (HRI/MC/2006/3), dle kterých bylo třeba aktualizovat Společný základní dokument (dále jen „Core dokument“). Z tohoto důvodu byl termín pro předložení materiálu do vlády posunut na 15. června 2008.

 

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.  

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/