77/23 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2022; T:18.5.2023

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2022 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.).

Zpráva o fungování národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2022 obsahuje především informace o:

•             činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),

•             počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,

•             využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

Třetí částí předkládaného materiálu je informace o Strategii elektronizace zadávání VZ za rok 2022.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 18. 5. 2023.