77/22 Návrh věcného záměru zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí; T:31.5.2022

Návrh vychází z Koncepce zavádění metody BIM (Building Information Modelling/Managment) v ČR (dále také „Koncepce“) schválené usnesením vlády ČR č. 682/2017, ve znění aktualizace jejího harmonogramu přijatého usnesením vlády č. 41/2021 ze dne 18. ledna 2021. Nad rámec původně připravovaného znění věcného záměru zákona byl tento věcný záměr doplněn o problematiku tzv. vystavěného prostředí, která byla k informačnímu modelování staveb přičleněna výše uvedeným Programovým prohlášením vlády. Navrhovaná legislativní úprava by měla být součástí širších opatření státu směřujících k digitalizaci stavebnictví.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 31. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/