77/21 Zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících; T:4.6.2021

Zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících  se předkládá za účelem zajištění plnění závazku vyplývajícího ČR z novelizované směrnice o čistých vozidlech. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je jako sněmovní tisk č. 1121 evidován návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících , který dosud neprošel prvním čtením. Předkládaný návrh je alternativou pro splnění závazku ČR vyplývajícího z novelizované směrnice o čistých vozidlech pro případ, že by se nepodařilo zákon schválit.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 6. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/