77/20 Návrh vyhlášky o údajích vedených v katalogu cloud computingu; T: 10. 7. 2020

Právní úprava využívání cloud computingu orgány veřejné správy, doposud regulovaná pouze na úrovni zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně ve vztahu k subjektům podléhajícím regulaci obsažené v tomto zákoně, byla rozšířena zákonem č. 365/2000 Sb., který předpokládá mj. zřízení informačního systému cloud computingu, nového informačního systému veřejné správy, jehož evidenční část tvoří tzv. katalog cloud computingu. Katalog cloud computingu je koncipován jako veřejný seznam obsahující údaje o poptávkách cloud computingu ze strany orgánů veřejné správy, nabídkách cloud computingu organům veřejné správy a o orgánům veřejné správy aktuálně poskytovaném cloud computingu. Popis údajů, které budou do katalogu cloud computingu zapisovány, stanoví právě předkládaná vyhláška.

 

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 10. 7. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/