77/19 Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě; T: 25.6.2019

Návrh zákona má za cíl řešit situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/