77/18 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; T: 30.7.2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh na zavedení elektronické neschopenky, a to její 1. etapy. Před realizací vlastního projektu elektronické neschopenky bude realizována určitá část tohoto projektu již v předstihu formou tzv. 1. etapy. Obsahem této etapy jsou tyto úpravy: ošetřující lékař bude hlásit rozhodnutí o vzniku a rozhodnutí o skončení dočasné pracovní neschopnosti povinně elektronicky, možnost ošetřujícího lékaře rozhodovat o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i přede dnem, kdy ji zjistil, bude ve všech případech podmíněna předběžným souhlasem orgánu nemocenského pojištění, zaměstnavateli bude zkrácena lhůta pro oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, zkrácení nebude vázáno na případný vznik dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnance. Návrh zákona obsahuje i další opatření dílčího rázu.

/jak-na-