76/15 Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020; T: 4.5.2015

Cílem tohoto materiálu je rozvoj optimálních nástrojů, které umožní, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních a komunikačních technologiích a globalizaci. Mezi další cíle patří snižování digitální propasti a zajištění, resp. zvýšení, digitální gramotnosti, a tím posílení české ekonomiky a její konkurenceschopnosti.
Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí zpracoval Fond dalšího vzdělávání, který spolupracoval s experty z celé řady oblastí. Byl zpracován strategický rámec, který v sobě zahrnuje problematiku počátečního a dalšího vzdělávání. Oblast počátečního a dalšího vzdělávání je zpracována ve dvou samostatných dokumentech a díky spolupráci obou rezortů při jejich tvorbě se podařilo tyto dokumenty mezi sebou sladit.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/