76/14 Analýza řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků; T: 9.6.2014

D ů v o d e m jejího zpracování je chybějící mechanismus, který by umožnil územnímu samosprávnému celku, který se dostal do platební neschopnosti (např. z důvodu realizace finančně náročného projektu), uspořádat své majetkové vztahy s věřiteli a nabýt opět finančního zdraví. Přitom platební neschopnost může být problémem poměrně naléhavým, neboť v jejím důsledku může být územní samosprávný celek nucen zastavit poskytování služeb, které dosud poskytoval v samostatné nebo přenesené působnosti (např. může dojít k vypnutí veřejného osvětlení, zastavení odvozu komunálního odpadu, zastavení údržby místních komunikací a zeleně) a přestane fungovat správa území, nebo dojde k jejímu omezení.

C í l e m předloženého materiálu je analyzovat problémy související s platební neschopností územních samosprávných celků a platnou právní úpravu a navrhnout vládě varianty řešení, na jejichž základě by mohla rozhodnout o dalším postupu.

Navrhuje se přijmout variantu 2. Vzhledem k tomu, že problém úpadku kraje není aktuální, navrhuje se umožnit v insolvenčním zákoně nejprve úpadek obce a stanovit způsob jeho řešení reorganizací nebo oddlužením, a teprve v návaznosti na získané zkušenosti zvážit možnost a potřebu řešit úpadek kraje.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/